Kál Nagyközség

Elhelyezkedés, megközelíthetőség

 • Kál Heves megye déli részén, a Gyönygyösi-síkon, 3519 fő lakossal helyezkedik el.  A települést északon Kápolna, észak-nyugaton Kompolt, észak-keleten Kerecsend, keleten Füzesabony, nyugaton Nagyút, délen Tarnabod, délkeleten Erdőtelek határolja.
 • A nagyközség megközelíthetősége, úthálózata kiemelkedőnek mondható. Nemzetközi és országos vasúthálózatba bekapcsolt település. Országos úthálózatba az M3-as autópályával kapcsolódik be. A nagyközségen át halad a Budapest-Hatvan-Miskolc vasútvonal, illetve a Kál-Kápolna- Kisújszállás mellékvonal.
 • A közigazgatási területünkön működő Autópálya Rendőrség Hatvantól Mezőkövesdig látja el feladatát.

Infrastruktúra

 • Közműhálózata teljes mértékben kiépült. Minden utcában van portalanított út, villanyvilágítás, gázvezeték, vezetékes víz, szennyvízhálózat és telefonkábel is behálózza a községet.

Kultúra

 • A valamikor polgári iskolával, óvónőképzővel és gimnáziummal rendelkező községben 2001-től esti tagozaton ismét van gimnáziumi oktatás. A gyermekeket jól felszerelt, esztétikusan berendezett óvoda és iskola várja.
 • Elkészült Kál címere és zászlója, s megjelent a "Kál története" című könyv.
 • Kál nagyközség történelmi múltjához képest erős kulturális hagyományokkal rendelkezik. Területén két kultúrház működik, a cigány kisebbség önmaga részére 1996-ban megépítette a saját kultúrházát. Évről évre visszatérő rendezvények, kulturális események színesítik a helység lakosainak életét, melyre más településekről is érkeznek látogatók.
 • Az önkormányzatnak közművelődési és iskolai könyvtára van.
 • A templomot újrafestették, padfűtéssel és díszkivilágítással látták el, a római katolikus temetőben kialakították a Hősök Kertjét.

Egészségügyi ellátás

 • 1995 őszén két új orvosi rendelő épült szolgálati lakással, fogorvos, gyermekorvos és két körzeti orvos várja a betegeket. Felépült a korszerű gyermek- és anyavédelmi épület.
 • A két házi- és egy gyermekorvoson kívül fogorvosi szakrendelés, nőgyógyászati és reumatológiai szakrendelés várja a betegeket, valamint munkaegészségügyi orvosi ellátást is igénybe vehetnek a környék és a település lakói. Mentőállomása 1991-től van, s a 2 db mentőkocsija a megye egész területére mozgósítható.
 • Szociális intézményei közül az idősek ellátását biztosító Tarna Menti Szociális Központ mikrotérségű.
 • Kál büszkesége a tanuszoda és a 20 férőhelyes Szociális Otthon, a kibővített idősek klubja épülete.

 

SZOLGÁLTATÓK

ÁRAM

ÉMÁSZ ZRT.

3325 Miskolc, Dózsa György út 13.

GÁZ

TIGÁZ DSO ZRT.

4200 Hajdúszoboszló
Rákóczi u. 184.

VÍZ

HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.

3300 Eger, Hadnagy u. 2.

SZENNYVÍZ

KÁLI KISTÉRSÉG VÍZIKÖZMŰ TÁRSULATA

3356 Kompolt, Kápolnai út 2/D

KOMMUNÁLIS HULLADÉK

DEHU NONPROFIT KFT.

3360 HEVES, KÁROLYI MIHÁLY ÚT 15.

magyar