Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Kál Nagyközségben

 

A kedvezményezett neve: Kál Nagyközségi Önkormányzat                                                                                                                                                                           

A projekt címe: Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Kál Nagyközségben

A szerződött támogatási összeg: 250 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.9-16-HE1-2019-00035

 

A projekt célja a a 0-3 éves korú gyermekek bölcsődei ellátásának biztosítása. Különösen fontos a bölcsődei ellátással nem rendelkező település hátrányos helyzetű gyermekei körében foglalkozni a szociális háttérből adódó alapvető problémákkal.

A gyermekek helyben történő teljes körű intézményi ellátásáról az óvodai ellátást kiegészítő bölcsődei szolgáltatás létrehozásával lehetne gondoskodni. A fenti problémák megoldására az önkormányzat kizárólag saját erőből nem képes. Ezen feloldhatatlan helyzetre jelent megoldást jelen pályázati lehetőség.

Az önkormányzat, a fentiek miatt egy új bölcsőde építését határozta el a tulajdonában lévő 441, 436, 442/2 és a 421/1 helyrajzi számú ingatlanon összevonásával. Az elképzelés szerint itt egy kétcsoportos bölcsőde épülne, amely a közelben meglévő központi főzőkonyha közelségét kihasználva gazdaságosan megvalósítható, az épületben csak melegítőkonyhát alakítunk ki. A tervezéssel érintett telkek együttes nagysága 3.348 m2.

A telkeken jelenleg két épület található, melyek elbontása a projekt részét képezik. A telkek elegendő nagyságúak ahhoz, hogy egy új, önálló épületben elhelyezésre kerüljön rajta a tervezett két csoportos bölcsőde.

 

 

Meghatározatlan