Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Kál Nagyközségben

 

A kedvezményezett neve: Kál Nagyközségi Önkormányzat                                                                                                                                                                           

A projekt címe: Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Kál Nagyközségben

A szerződött támogatási összeg: 351 688 073 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.9-16-HE1-2019-00035

 

A projekt célja a a 0-3 éves korú gyermekek bölcsődei ellátásának biztosítása volt. Különösen fontos a bölcsődei ellátással nem rendelkező település hátrányos helyzetű gyermekei körében foglalkozni a szociális háttérből adódó alapvető problémákkal.

A gyermekek helyben történő teljes körű intézményi ellátásáról az óvodai ellátást kiegészítő bölcsődei szolgáltatás létrehozásával lehetne gondoskodni.

Az önkormányzat, a fentiek miatt egy új bölcsőde építését határozta el a tulajdonában lévő Fő út felső 3-5. szám alatt a 441, 436, 442/2 és a 421/1 helyrajzi számú ingatlanon összevonásával.

A projekt során egy kétcsoportos bölcsőde épült meg, amely a közelben meglévő központi főzőkonyha közelségét kihasználva gazdaságosan megvalósítható, az épületben csak melegítőkonyhát alakítottunk ki. A fejlesztéssel érintett telkek együttes nagysága 3.348 m2 volt.

A két csoportszobás épülethez akadálymentes bejárat kapcsolódik, a belső térben átadó- és öltöztetőhelyiséget, mosdókat, és melegítőkonyhát alakítottunk ki.

Az épületben a gyermekek és a szülők által használt helyiségek mellett vezetői iroda, gondozói szoba és személyzeti öltöző is létesült, a kicsiknek pedig modern kültéri és beltéri játékokat szereztünk be.