Leader akciócsoport

TISZA-TARNA-RIMA MENTE FEJLESZTÉSÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoportról és Egyesületről

A Tisza-Tarna-Rima-Menti LEADER Akciócsoportot a Füzesabonyi és a Hevesi statisztikai kistérség 34 települése alkotja, amelyet három vízfolyás: a Tisza, a Tarna és a Rima fog közre. A Közösség 2007. szeptemberében jött létre azzal a céllal, hogy a Hevesi és Füzesabonyi kistérség területén koordinálja a vidékfejlesztési elképzeléseket és Helyi Vidékfejlesztési Stratégia keretében meghatározza a legfontosabb vidékfejlesztési prioritásokat, azokat az intézkedéseket, amelyek elősegíthetik a két kistérség dinamikusabb fejlődését.

A közösség létrejötte, majd az előzetes regisztráció után 2008. tavaszán kezdődött el a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megalkotása, amely egy Tervezést Koordináló Csoport irányításával, munkacsoportok és szakértők bevonásával, több hónapos munkával augusztus végén készült el és az Irányító Hatóság értékelése alapján a Helyi Közösség hivatalosan LEADER Akciócsoporttá vált.

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósítására a Helyi Közösség nonprofit szervezetté, Egyesületté alakult át, amelyet a kérelmét követő többhónapos bírósági huzavona után végül a Heves Megyei Bíróság bejegyzett és ezzel megalakult a Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület.

 

Az Egyesület megválasztott tisztségviselői:                                                                                                                                        

Elnök: Magyar Csilla (Kisköre)

Alelnök: Molnár Richárd (Füzesabony)

Elnökségi tagok:

  • Bánréviné Vágó Eleonóra (Vállalkozói szféra - Poroszló)
  • Sveiczer Sándor (Önkormányzati szféra - Heves)
  • Tóth Éva (Civil szféra - Hevesvezekény)
  • Tóthné Szabó Anita (Civil szféra - Mezőtárkány)

A Felügyelő Bizottság tagjai:

  • Wingendorf János (Aldebrő)
  • Galyasné Dósa Katalin (Szihalom)
  • Jen István (Kisköre)

Az Egyesület székhelye Kisköre.

Az Egyesület Elnöksége az operatív munkák végzésére 2008. november elsejével  létrehozta munkaszervezetét és Heves, Erzsébet tér 3. szám alatt megnyitotta irodáját.

2009. novemberében egy akkreditációs eljárás után lehetővé vált, hogy a LEADER pályázatokkal és III. tengelyes kérelmek feldolgozásával összefüggő munkákat a Munkaszervezet delegált feladatként láthassa el, ezáltal lerövidülhessen a pályázatok beadása és a döntések meghozatala közötti időszak. A 2014-2020 közötti időszakban a pályázatkezelés kikerül az Akciócsoportok feladatköréből, a jövőben elsősorban projekt-generálás, a pályázók segítése lesz a fő feladatuk.

 

 

 

magyar