Közérdekű adatok

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Elérhetőségi adatok

1.2. A szervezeti struktúra

1.1.3. A szerv vezetői

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

1.2.1 A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő közfeladatot ellátó szerv

1.3. Gazdálkodó szervezetek

1.3.1. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő szervezetek

1.4. Közalapítványok

1.4.1. A szerv által alapított közalapítványok

1.5. Lapok

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzési szerv

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Közszolgáltatások

A szerv nyilvántartása

Nyilvános kiadványok

Döntéshozatal, ülések

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Pályázatok

Hirdetmények

Közérdekű adatok igénylése

Közzétételi listák

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

3.1. 2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

3.1. 3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

3.1. 4. A működés eredményessége, teljesítmény

3.1.5. Közzétételi listák

3.2. Költségvetés, beszámolók

3.2.1. Költségvetések, beszámolók

3.2. 2.Számviteli beszámolók

3.2.3 A költségvetés végrehajtása

3.3. Működés

3.3.1. Támogatások

3.3.2. Szerződések

3.3.3. Koncessziók

3.3.4. Egyéb kifizetések

3.3.5. Európai Unió által támogatott fejlesztések

3.3.6. Közbeszerzés

 

         A közérdekű adatok közzétételére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
  • 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
magyar